Είμαστε η Προέκταση

της Εταιρείας σας

Παρέχουμε υπηρεσίες Backoffice, βελτιώνοντας τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας πόρους και μείωση του λειτουργικού σας κόστους

Διαχείριση αιτήσεων
(Sales Orders / Customer Workflow)

Καταχώρηση αιτήσεων

Παρακολούθηση εξέλιξης αιτημάτων
(Update Status)

Συλλογή δικαιολογητικών
(Έλεγχος και αξιολόγηση ποιότητας)

Σάρωση και “ανέβασμα” δικαιολογητικών στα συστήματα του πελάτη

Παράδοση εξοπλισμού μέσω υπηρεσιών ταχύ-διαδρομών

Υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια & μετά την πώληση

Υπηρεσία SMS
(Μαζικές ενημερώσεις)